Prof. Dr. Altuğ ÇetinkayaMENÜRandevuRANDEVU

Göz Kapağı Estetiği

Göz Kapağı Estetiği

Göz Kapağı Estetiği (Blefaroplasti) nedir?

Blefaroplasti göz kapağında yaptığımız estetik düzeltmelerin genel adıdır. Göz kapağı estetiği, oküloplastik cerrahinin en sık ameliyat alanlarından biridir.

Hangi durumlarda Blefaroplasti estetiği yapılır?

Üst göz kapağındaki cilt fazlalıkları, cilt altındaki kas ve bağ dokudaki zayıflıklar, yağ dokusundaki öne doğru fıtıklaşmalar ya da çökmeler, göz yaşı bezinin sarkmaları; alt göz kapağındaki gevşemeye bağlı sarkmalar, yağ torbalanmaları, cilt fazlalıkları, kapak-yanak arasındaki çökme alanları, alt kapağın ligamanlarındaki zayıflıklar blefaroplasti ameliyatlarıyla giderilebilmektedir.

Burada önemli olan yukarı sayılan işlemlerden hangisi veya hangilerinin gerekeceğinin detaylı bir muayene ile tespit edilmesi ve hastaya uygun olan ameliyatın titizlikle planlanmasıdır.

Göz kapağı estetiği (Blefaroplasti) nasıl yapılır?

Göz kapağı estetiği ameliyatlarında pek çok teknik mevcuttur. Öncelikle hastanın göz ve oküloplastik muayenelerinin detaylıca yapılması ve hastanın göz ve kapak fonksiyonlarının değerlendirilmesi gerekmektedir.

Tecrübeli bir cerrah, pek çok farklı tekniğe hakimdir, muayene sonucu hastası için en uygun tekniği tespit ederek uygulayabilecektir.

Göz Kapağı Estetiği Ameliyatı Ankara

Göz kapağı estetiği ameliyatı (Blefaroplasti), lokal anestezi altında yapılabileceği gibi, hastanın ve doktorun tercihine bağlı olarak sedasyon (damardan verilen ilaçla uyku hali) ya da genel anestezi altında da yapılabilmektedir.

Ameliyat masasında son ölçümler ve işaretlemeler titizlikle yapıldıktan sonra ameliyat bölgesini uyuşturmak ve kanamayı önlemek için lokal anestezi dediğimiz iğneler yapılır. Bu esnada hastanın iğneleri hissetmemesi için sedasyon uygulaması yapılmaktadır.

Blefaroplasti ameliyatı, kesileri tercihe göre bistüri (çelik bıçak) radyofrekans, elektrokoter, lazer yardımıyla yapılabilir. Fazlalık dokuların çıkartılması, yağların alınması ya da yer değiştirilmesi, sarkan dokuların sıkılaştırılması ve yerine yerleştirilmesi işlemlerinin ardından kesiler kapatılır ve ameliyata son verilir.

Üst Göz Kapağı Estetiği

Üst göz kapağı estetiği çoğu zaman hafife alınmakta ve basit bir cilt alımı ve dikiş atımı şeklinde algılanmaktadır. Halbuki üst göz kapağı estetiği planlama aşamasından ameliyat tekniğine pek çok ince detay içermektedir.

Hastanın problemi iyice değerlendirilmelidir ve ameliyata girmeden önce sadece cildin mi, yoksa hem cilt hem cilt altı dokusunun mu alınacağı, cilt altı doku alınacaksa hangi kısmının ve ne miktarda alınacağı, yağ fıtıklaşması ve çökmesi alanlarının önceden tespiti, eşlik eden göz yaşı bezi sarkması olup olmadığı, eşlik eden gerçek göz kapağı düşüklüğü (ptozis) varlığı, tedavi edilmesi gereken kaş düşüklüğü olup olmadığı, göz yüzeyi ve kirpikli kapak kenarı rahatsızlıklarının varlığı detaylıca değerlendirilmelidir.

Hastanın detaylı ameliyat planı çıkartıldıktan sonra, ameliyat masasında gizli kesinin ve katlantının seviyesi titizlikle işaretlenir ve fazlalık cilt miktarı yine titizlikle ölçülür. Bu aşamadaki özensizlik yara izi, fazla deri alımına bağlı gözlerde kapanmama gibi çok önemli problemlere yol açabilmektedir. Ardından hasta uyutularak lokal anestezi uygulaması yapılır. Steril boyanma ve örtünmeyi takiben, cerrahın tercih edeceği kesici kullanılarak, planlanmış olan doku alımı gerçekleştirilir. Bu aşamada cerrahın tecrübesi ameliyatın estetik sonucu açısından büyük önem arz etmektedir. Çoğu zaman gerekli olduğu halde alınmayan sarkmalar, ya da gereksiz olarak alınan dokular, hastaların tekrar ameliyat edilme ihtiyacını doğurmaktadır.

Gerekli durumlarda kaş düşüklüğü, kapak ptozisi, göz yaşı bezi sarkması da üst göz kapağı estetiği (blefaroplasti) ameliyatı esnasında eş zamanlı olarak düzeltilir. Gerekli olduğu halde yapılmayan bu ilaveler nedeniyle pek çok hasta blefaroplasti ameliyatından gerekli verimi alamayabilmektedir.

Blefaroplasti ameliyatı bitiminde gizli bir katlantı içerisinde planlanmış olan kesiler estetik dikişlerle kapatılır. Gözlerin kapatılmasına, bandlanmasına gerek yoktur.

Alt Göz Kapağı Estetiği

Alt göz kapağı estetiği, oküloplastik cerrahiye en sık başvurulan ve en tecrübe gerektiren ameliyatlar arasındadır. Alt göz kapağı, yanakla bütünlük gösteren kompleks bir yapıdır ve hatalı işlemlerde göz organımız oldukça sıkıntılı bir süreç yaşayabilmektedir. O nedenle, bu ameliyatı olmak isteyen hastalar, mutlaka bu konuda çok ciddi tecrübesi bulunan hekim arayışı içerisinde olmalıdırlar.

Alt göz kapağı estetik ameliyatları, genellikle alt kapaktaki sarkmalar, torbalar, koyu halkalar ve yorgun göz görünümü nedeniyle talep görmektedir. Bu ameliyat öncesi detaylı bir değerlendirme ile torbalanmanın kaynağı, alt kapağı stabilize eden yapılardaki gevşeklikler, kapak-göz ilişkisi, kapak kirpikli kenarının rahatsızlıkları, alt kapak iç köşesinden başlayan göz yaşı boşaltım sisteminin durumu detaylıca değerlendirilmelidir.

Değerlendirme sonrası, olası pek çok teknikten hasta için en uygun olanı planlanır ve detayları hasta ile paylaşılır.

Alt kapak estetiğini bozan yağ torbalarının alımı veya yer değiştirilmesi işlemi, tercihen göz kapağının içerisinden (konjonktiva denilen pembe dokudan) yapılan bir kesi ile gerçekleştirilir. Bazı uygun hastalarda, kirpik hattının hemen altından yapılacak kesi ile de güzel bir sonuç almak mümkündür, ancak çok önemli püf noktalarına dikkat etmek gerekmektedir.

Önceden yapılan plan doğrultusunda, her kapakta bulunan 3 tane komşu yağ dokudan hangilerine ve ne oranda müdahale edileceği, ne miktarda yağ dokunun yer değiştirileceği ameliyat esnasında cerrahın tecrübesi doğrultusunda gerçekleştirilir. Bazı hastalarda hiç yağ alınmadan şekillendirilerek kapak-yanak arasındaki boşluklara transfer edilmek suretiyle hem torbalardan, hem de halkalara neden olan boşluklardan kalıcı olarak kurtulmak mümkün olmaktadır.

Cilt fazlası alt kapaklardaki en hafif problemdir, cilt mümkün olduğu kadar az alınmalı ya da hiç dokunulmamalıdır. Alt kapak estetiği ameliyatı bazen cilt alımından ibaret zannedilmekte ve gereksiz cilt alımı yapılarak hem esas problemin düzelmemesine, hem de alt kapaklarda dışa dönme, aşağı sarkmaya neden olunarak göz yüzeyinde ciddi hasarlar oluşturan estetik ve fonksiyonel problemlere neden olunabilmektedir.

Kapak ligamanlarının gevşekliği mutlaka önceden tespit edilerek ameliyatın son aşamasında gerekli serbestleştirme ve sıkılaştırmalar yapılmalıdır. Bu esnada çoğu zaman yanağın yağ dokusunun askılanması, ya da orta yüz germe gerekli olmakta ve bu işlemler kapak-yanak geçişinde mükemmel bir bütünlük sağlanmanın yanı sıra, ameliyat sonrası kapağın gözden uzaklaşmasını, dışa kıvrılmasını, aşağı sarkmasını engellemektedir.

Cerrah tecrübesi ile kapak dış köşesini, uzun vade için planladığı düzeyden bir miktar yukarıya yerleştirerek, ameliyattan 2 hafta sonra ideal yere oturmuş olmasını temin edecektir. Bu işlem için pek çok alternatif yöntem mevcuttur. Eğer kapakta yaşa bağlı uzama söz konusu ise kısaltma işlemi yapılarak, böyle bir durum söz konusu olmayan hastalarda kesi yapmaksızın özel tekniklerle dış köşeyi yükseltmek ve kapak köşesini askılamak mümkün olmaktadır.

Alt kapak estetiği ameliyatı çoğu zaman cilt kesisi yapılmadan ve gizli kesilerden yapıldığı için ameliyat izi söz konusu olmayacaktır. Ameliyat sonrası gözün kapatılması ya da bandlanması gerekli değildir.

Göz Kapağı Estetiği Fiyatları 2023

Göz kapağı estetiği tek bir ameliyat değildir, kişiye özel yapılan pek çok ameliyat tekniği ve kombinasyonu mevcuttur. Bazı hastalarda yarım saat süren küçük bir müdahale, bazı hastalarda 2-3 saate varan detaylı cerrahiler gerekebilmektedir. Bu nedenle blefaroplasti ameliyatı fiyatı sadece yapılacak detaylı bir değerlendirme sonrası kişiye özel olarak belirlenebilecektir.

Blefaroplasti Sonrası İyileşme

Göz kapağı estetiği sonrası, ameliyat bölgesine antibiyotikli pomad ve buz uygulanarak hasta 2-3 saat odasında gözlenir. Gözleri kapatmaya veya bandlamaya ihtiyaç yoktur. Herhangi bir problem izlenmezse, hasta aynı gün taburucu edilir ve 48-72 saat kadar aralıklı buz uygulaması yapılır.

Yara yerine 1 hafta kadar sabah akşam antibiyotikli göz pomadı uygulanması tavsiye edilir. Şişlik ve morluk olağandır ve hastanın yapısına, ameliyatın tipine bağlı olarak 1-2 gün ile 1-2 hafta kadar sürebilir. İyileşmenin hızlı ve düzgün olması, ilk 2-3 gün yapılacak istirahate ve aktivitenin kısıtlanmasına da bağlı olacağı için, ilk günler öne eğilmek, ağırlık kaldırmak, uzun yürüyüşler yapmak tavsiye edilmez.

İlk 4-5 gün yara yerlerine su temas etmemesi uygun olacaktır. Dikişler 6-7. günlerde alınır, sonrasında özel bir tedaviye ihtiyaç yoktur. Herhangi bir keside 4-6 hafta arası yara daha kırmızı ve gergin hale geldikten sonra hızlı bir remodeling (yeniden şekillenme) evresi başlar, zaten belirsiz olan izler haftalar içerisinde görünmez hale gelir.

İlk 2 hafta deniz, havuz ve ağır sporlardan uzak durulması tavsiye edilir, ağır aktiviteler 10. günden başlanarak tedricen artırılırsa iyileşme daha güzel olacaktır. Normal koşullarda hastalar 3. günden sonra masa başı işlerine, 1. haftadan sonra aktivite gerektiren işlerine rahatlıkla dönebilmektedirler.

Blefaroplasti sonrası iz kalır mı?

Göz kapağı estetiği ameliyatlarında pek çok teknik mevcuttur. Bu konuda tecrübeli bir cerrah mümkün olduğunca cilt kesisi olmaksızın, ya da gizli kesilerden cerrahi yapacağı için, iz kalma ihtimali yoktur ya da sıfıra yakındır.

Yine de bazı cilt tiplerinin genetik yapısı, bazı sistemik hastalıklar, kullanılan ilaçlar, aşırı UV maruziyeti, sigara kullanımı, yara yerinin travmaya uğraması gibi ameliyat dışı faktörler de yara izi üzerine etkili olacağı için bu durumlar ameliyat öncesinde ve sonrasında dikkatlice değerlendirilmelidir.

Blefaroplasti kaç yaşında yapılır?

Blefaroplasti yani göz kapağı estetiği için özel bir yaş sınırlaması olmasa da, yüz gelişiminin ve mental olgunlaşmanın henüz tamamlandığı 18-20 yaşından önce yapılması uygun değildir.

Genellikle genetik yapıdan kaynaklı problemler nedeniyle ameliyat yapıldığı için yirmili yaşlarda dahi bazı kişilerin kapakları özellikle görme duyusu veya göz sağlığı açısından problem yaratıyorsa ameliyat edilebilmektedir. Göz kapağı estetiğinde ideal ameliyat yaşı, kişinin problemi rahatsız edici bulduğu yaştır.

Ameliyatız göz kapağı estetiği mümkün mü?

Ameliyat gerektirmeyen daha hafif göz kapağı estetik problemlerinde, henüz ameliyat olmak istemeyen hastalarda, ya da ameliyatlar geçirmiş ve yaşı ve anatomisi gereği daha fazla ameliyatın uygun olmayacağı durumlarda tercih ettiğimiz bazı ameliyatsız göz kapağı işlemleri mevcuttur. Hastanın durumu değerlendirilerek, ne tip bir tedavinin uygun olacağına kanaat getirildikten sonra bo-tuli-num tok-sini, dolgu, mezoterapi ve cihazlı işlemler olası tedaviler arasındadır.

Titiz bir bo-tuli-num tok-sini uygulaması ile çizgileri açmanın yanı sıra kaşı şekillendirmek, göz kapağını bir miktar yükseltmek mümkün olabilmektedir. Ameliyat kesilerinin daha hızlı iyileşmesi ve kaş yükseltme ameliyatlarına destek amaçlı olarak da faydalı bir uygulamadır.

Göz çevresinde dolgu uygulamaları göz kapağı estetiğinde pek çok alternatif imkanlar sunmaktadır. Kaşın yükseltilmesi, üst göz kapağındaki çökme alanlarının doldurulması, alt göz kapağındaki çukurların doldurulması bunların başlıcalarıdır. Alt kapaklarda ameliyat gerektirecek düzeyde torbalanmanın olmadığı durumlarda, uygun teknikle ve doğru materyal kullanılarak yapılan dolgular, koyu halkaların ve yorgun göz görünümünün giderilmesinde oldukça etkili olmaktadır.

Üst kapaklarda ameliyat esnasında gereksiz yere alınan yağ dokular nedeniyle oluşan çökmelerde veya travma sonrası ya da kalıtsal olarak derin görünümlü üst kapaklarda da göz çevresi dolgu uygulamaları etkili çözüm imkanı vermektedir.

Göz çevresindeki koyu renk değişiklikleri, lekelenmeler ve çizgilenmelere yönelik yapılan mezoterapi uygulamaları doğru seçilmiş hastalarda etkili olmakta ve göz çevresi estetiğinde ameliyatsız uygulama imkanı sağlayabilmektedir. Çoğu zaman bu uygulamalar, ameliyata kombine olarak tercih edilebilmektedir.

Göz kapağı estetiğinde cihazlı uygulamalar da uygun hastalarda tercih edilerek kullanılabilecek yöntemler arasındadır. Bu uygulamalar arasında sıklıkla adı geçen ve hatalı biçimde lazer uygulaması olarak lanse edilen plazma uygulamalarının, reklam edildiğinin aksine herkese ve her koşulda etkin bir göz kapağı estetiği veya kapak kaldırma yeteneği yoktur; ancak uygun seçilmiş bir kısım hastada 1-2 yıl süreli cilt sıkılaştırma ve kırışıklık giderme etkileri mevcuttur.

Torbalara, gerçek kapak düşüklüklerine (ptozis) etkili değillerdir. Ameliyat korkusu olan ya da kesin ameliyat gerektirmeyen durumlarda kıymetli olmaktadırlar. Bu alanda bir diğer yeni teknoloji bipolar radyofrekans cihazlarıdır ve yine aşırı torbalanması olmayan yani kesin ameliyat gerektirmeyen bir hasta grubunda cilt, cilt altı dokular ve kısmen yağ dokusu sıkılaştırmada faydalı olabilmektedir.

Kliniğimizde mevcut olan bu iki cihaz da doğru hasta seçiminde yüz güldürücü sonuçlar verebilmektedir. İşlemin lokal ya da topikal anestezi gerektirmesi ve işlem sonrası şişlik sürecinin uzunluğu ile ameliyata benzer özellikler göstermesinin aksine, bu uygulamalarda cilt kesisi, dikiş olmaması ve morluk izlenmemesi açılarından ameliyata göre bazı avantajları mevcuttur.

Göz Kapağı Estetiği Konusunda Prof. Dr. Altuğ Çetinkaya'nın Akademik Çalışmaları

HAKEMLİ DERGİLERDE BASILMIŞ MAKALELERİ

1- Cetinkaya A, Devoto MH. Periocular fat grafting: indications and techniques. Curr Opin Ophthalmol 2013; 24:494-9.

2- Bernardini FP, Cetinkaya A, Devoto MH, Zambelli A. Calcium hydroxylapatite (Radiesse) for the correction of periorbital hollows, dark circles, and lower eyelid bags. Ophthal Plast Reconstr Surg 2014; 30:34-9.

3- Devoto MH, Bernardini FP, Cetinkaya A, Zambelli A. Reply re: Calcium hydroxylapatite (Radiesse) for the correction of periorbital hollows, dark circles, and lower eyelid bags. Ophthal Plast Reconstr Surg 2014; 30:440-1.

4- Bernardini FP, Devoto MH, Cetinkaya A, Zambelli A. Reply re: Calcium hydroxylapatite (Radiesse) for the correction of periorbital hollows, dark circles, and lower eyelid bags. Ophthal Plast Reconstr Surg 2014; 30:529-30.

YAZDIĞI, ÇEVİRDİĞİ KİTAP BÖLÜMLERİ

Ulusal Kitap Bölümü

1- Çetinkaya A. Cilt Yenileme-Bo-tuli-num Tok-sini-Dolgu-Kök Hücre ve Son Teknolojik Kozmetik İşlemler. Gürdal C, editor. Oküloplastik Cerrahide Güncel Yaklaşımlar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.104-12.

Kitap Çevirileri

2- Çetinkaya A. Kozmetik Blefaroplasti. Oküloplastik Cerrahi Atlası, çeviri editörü: Ferda Çiftçi, ACR Tıbbi Yayın Kitabevi, 2021, sayfa 38-78. Orjinal kitap: Atlas of Oculoplastic Surgery, ed: Jonathan J Dutton, Wolters Kluwer, 2019.

3- Çetinkaya A. Orbita ve Oküloplastik Bölümü. Oftalmoloji Sınavlara Hazırlık Kaynağı, çeviri editörleri: Yonca A Akova, Sirel G Güngör, Güneş Tıp Kitabevi, 2. baskı, 2012, sayfa 187-211. Orjinal Kitap: Ophthalmology Board Review, ed: Richard R Tamesis. McGraw Hill, 2006.

4- Çetinkaya A. Orbita Bölümü. Klinik Oftalmoloji, çeviri editörü: Yonca A Akova, Güneş Tıp Kitabevi, 2012, sayfa 79-120. Orjinal kitap: Clinical Ophthalmology, ed: Jack J Kanski, Brad Bowling. Elsevier Inc. 2011.

EĞİTMEN OLARAK VERDİĞİ KURSLAR VE DAVETLİ KONUŞMALAR

Uluslararası

1- Cetinkaya A. Step by step upper blepharoplasty pearls. In Session 2: Cosmetic Surgery. The Upper Face Aesthetics Masterclass. Global Cosmetic Surgery 2020, October 11, India & USA, worldwide webinar.

2- Cetinkaya A. Minimally Invasive treatments like Accutite, Facetite and Morpheus8: Face and Neck Panel. IdeaAustin August 8, 2020, Austin, Texas worldwide webinar.

3- Cetinkaya A. Management options in superior sulcus deformity. The Aesthetic Masterclass. Global Cosmetic Surgery 2020, July 5, India & USA worldwide webinar.

4- Cetinkaya A. Chairperson in Session 2: Non-surgical rejuvenation. The Aesthetic Masterclass. Global Cosmetic Surgery 2020, July 5, India & USA worldwide webinar.

5- Cetinkaya A. Blepharoplasty tailored to the need: upper and lower eyelids, brows and midface. Moderators: Mehmet Manisalı & Jahrad Jad. Step by step online 2020, June 9, London, UK.

6- Cetinkaya A, Kaynak P. Moderator in: New Horizons in Oculofacial Restoration and Rejuvenation. TOA 1st International Webinar, May 23, 2020, Ankara, Turkey.

7- Allen RC (course director),Alford MA, Bernardini FP, deConciilis C, Devoto MH, Melicher Larson JS, Nerad JA, Song A, Cetinkaya A, Carter KD, Sobel RK, Kersten RC. Blepharoplasty Cadaver Dissection Course. AAO 2019, October 12-15, San Francisco, CA, USA.

8- Cetinkaya A, Goldberg R, Gonzalez-Candial M, Kaynak P, Ozturker C, Yeniad B. Case presentations to the expert panel: how I perform periorbital skin rejuvenation with minimally invasive treatment tools. Turkish Ophthalmology Association Society of Oculoplastic and Reconstructive Surgery Aesthetic Eyelid Surgery and Periorbital Rejuvenation Video Course (Skills Transfer) 2019, May 18, Istanbul, Turkey.

9- Cetinkaya A. Augmenting your blepharoplasty outcome with non-surgical treatment options. Turkish Ophthalmology Association Society of Oculoplastic and Reconstructive Surgery Aesthetic Eyelid Surgery and Periorbital Rejuvenation Video Course (Skills Transfer) 2019, May 18, Istanbul, Turkey.

10- Course director: Richard Allen. Blepharoplasty Cadaver Lab. Course number: LAB151A Mark Alford MD, Francesco P Bernardini MD, Carlo de Conciliis, MD, Martin H Devoto MD, Jill S Melicher Larson MD, Robert C Kersten MD, Jose R Montes MD, Jeffrey A Nerad MD, Alice Song MD, Julia Song MD, Altug Cetinkaya MD, Keith D Carter MD FACS.AAO 2018, October 27-30, Chicago, IL, USA.

11- Cetinkaya A. When you need more than fillers in the lower eyelid: critical patient selection for fillers versus surgery. AAAMC & AMIS First Euro-Asian International Aesthetic and Anti-Age Medicine Congress 2018, October 5-6, Baku, Azerbaijan.

12- Cetinkaya A. Cosmetic surgery: upper blepharoplasty, lower blepharoplasty including midface-lifts, brow ptosis. Ophthalmological Society of Oslo, 2016, December 15, Oslo, Norway.

13- Cetinkaya A. Cosmetic surgery- upper bleph, lower bleph including midface lifts and brow ptosis. Nordic Ophthalmology Congress 2016, June 9-12, Aarhus, Denmark.

14- Cetinkaya A. Cosmetic surgery- non-surgical options in the face including fine threads, focused ultrasound, radiofrequency. The US (+Turkish) perspective on bo-tuli-num to-xin and fillers. Nordic Ophthalmology Congress 2016, June 9-12, Aarhus, Denmark.

15- Cetinkaya A. Customized blepharoplasty: varying techniques according to the need. Section V: New options for rejuvenation of the aging face. AAO Oculofacial Subspecialty Day 2014, October 18, Chicago, IL, USA.

Ulusal

16- Çetinkaya A. Kurs Moderatörlüğü. Okülofasyal bölgede cerrahi-dışı estetik tedaviler. Sanal Beceri Aktarım Kursu 2021, 27 Haziran, TOD Online Beceri Aktarım Kursu.

17- Çetinkaya A. Pratik bölüm Eğitmenliği. Okülofasyal bölgede cerrahi-dışı estetik tedaviler: Periorbital kırışıklıklar,  nörotoksin uygulamaları, okülofasyal yumuşak doku dolguları, periorbital ip askılama ve mezoterapi. Sanal Beceri Aktarım Kursu 2021, 27 Haziran, TOD Online Beceri Aktarım Kursu.

18- Çetinkaya A. Dolgu Komplikasyonları Yönetimi. 3. Karadeniz Dermatolojide Yenilikler Sempozyumu 2021, 8 Mayıs, Ordu-Online Sempozyum.

19- Çetinkaya A. Göz kapağı ve yüz gençleştirmede Accutite ve Morpheus uygulamaları. TOD Sanal Ulusal Kongresi ve Canlı Cerrahi Birleşik Toplantısı, 2020, 13 Aralık, Online Kongre.

20- Çetinkaya A. Göz çevresi ve yüz gençleştirmede non-invaziv ve mikro-invaziv yeni teknolojiler. TOD Ulusal Kongre, 2020, 12 Aralık, Online Kongre.

21- Çetinkaya A. Olgularla Oküloplastik Cerrahi: Alt kapak blefaroplasti, dolgu uygulamaları, ptosis cerrahisi. FOKUS- Farklı Olgularla Klinik Uzmanlık Serisi. 24 Kasım 2020, Allergan TV Webinar.

22- Çetinkaya A. Üst Blefaroplasti: değerlendirme ve ameliyat esnasında önemli püf noktaları. Üst göz kapağına yaklaşım semineri. Moderatör: Dr. Taşkın Yücel. Yüz Plastik Cerrahi Derneği Online Eğitim Toplantıları, 4 Ekim 2020, Ankara.

23- Kurs moderatörlüğü Pelin Kaynak, Altuğ Çetinkaya. Perioküler Kozmetik Yaklaşımlar: Bo-tuli-num Tok-sin ve Dolgu Uygulamaları. TOD Beceri Aktarım Kursu,  Mart 2020, İzmir.

24- Çetinkaya A. Dolgu maddelerinin temel yapısı, doğru madde seçimi ve perioküler gençleştirme amaçlı kullanımları. TOD Beceri Aktarım Kursu, Mart 2020, İzmir.

25- Çetinkaya A. Göz Çevresine Kozmetik Olarak Bo-tuli-num Tok-sini Uygulamaları. TOD Kış Sempozyumu 2020, 24-26 Ocak, Antalya.

26- Çetinkaya A. Olgularla Göz Çevresinde Gençleştirme İşlemleri. Perioküler Bölge Cerrahi Dışı Yöntemler. TOD Bursa Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı 2019, 27 Aralık, Eskişehir.

27- Çetinkaya A. Blefaroplasti: Komplikasyonlar ve Yönetimi. TOD Ulusal Kongre 2019, 6-10 Kasım, Antalya.

28- Çetinkaya A Oküloplastide Güncel Yaklaşımlar: Olgularla Estetik Oküloplasti Uygulamaları, Alt Kapakta Dolgudan Fazlasını Hakedenler: Kime Dolgu, Kime Cerrahi, Diğer İşlemler. TRIO Toplantısı 2019, 4-6 Ekim, Bodrum.

29- Çetinkaya A. Alt kapak transkonjonktival yağ transpozisyonu+Kantopeksi+Minimal İnvazif Deri Çıkartımı+SOOF lift. TOD 3. Canlı Cerrahi Sempozyumu, 2019, 22 Haziran, İstanbul.

30- Çetinkaya A. Dolgu maddelerinin temel yapısı, dolgu madde seçimi ve periorbital gençleştirme amaçlı kullanımları. TOD Beceri Aktarım Kursu 2019, 5 Mayıs, İzmir.

31- Kurs moderatörlüğü Pelin Kaynak, Altuğ Çetinkaya. Perioküler Kozmetik Yaklaşımlar: Bo-tuli-num Tok-sin ve Dolgu Uygulamaları. TOD Beceri Aktarım Kursu 2019, 5 Mayıs, İzmir.

32- Çetinkaya, A. Göz Çevresi Gençleştirme Yöntemleri: Cerrahi Dışı Diğer Yöntemler. TOD İstanbul Şubesi Gece Toplantısı, 18 Nisan 2019, İstanbul.

33- Kurs moderatörlüğü Pelin Kaynak, Altuğ Çetinkaya. Perioküler Kozmetik Yaklaşımlar: Bo-tuli-num Tok-sin ve Dolgu Uygulamaları. TOD Beceri Aktarım Kursu 2019, 24 Şubat, Bursa.

34- Çetinkaya A. Dolgu Maddelerinin Perioküler Gençleştirme Amaçlı Kullanımları (teorik eğitim). TOD Beceri Aktarım Kursu 2019, 24 Şubat, Bursa.

35- Çetinkaya A, Öztürker C. Üst Orbital Oluk ve Kaş Bölgesinde Dolgu Uygulamaları, Perioküler Fonksiyonel Dolgu Uygulamaları. TOD Beceri Aktarım Kursu 2019, 24 Şubat, Bursa.

36- Çetinkaya A. Bo-tuli-num tok-sini kötü uygulama düzeltimi ve komplikasyon yönetimi, yüz felci ve asimetrilerin giderilmesi: Bo-tuli-num tok-sin uygulamaları kursu. Medikal Estetik Derneği (MESTDER) Yeterlilik Kursları Sempozyumu, 2018, 1 Aralık, Antalya.

37- Çetinkaya A. Bo-tuli-num tok-sini kötü uygulama düzeltimi ve komplikasyon yönetimi-Orta seviye: Bo-tuli-num tok-sin uygulamaları kursu. Medikal Estetik Derneği (MESTDER) Yeterlilik Kursları Sempozyumu, 2018, 30 Kasım, Antalya.

38- Kurs moderatörlüğü Pelin Kaynak, Altuğ Çetinkaya. Perioküler Kozmetik Yaklaşımlar: Bo-tuli-num Tok-sin ve Dolgu Uygulamaları. TOD Beceri Aktarım Kursu 2018, 2 Aralık, Ankara.

39- Çetinkaya A. Dolgu Maddelerinin Perioküler Gençleştirme Amaçlı Kullanımları (teorik eğitim). TOD Beceri Aktarım Kursu 2018, 2 Aralık, Ankara.

40- Çetinkaya A, Öztürker C. Üst Orbital Oluk ve Kaş Bölgesinde Dolgu Uygulamaları, Perioküler Fonksiyonel Dolgu Uygulamaları. TOD Beceri Aktarım Kursu 2018, 2 Aralık, Ankara.

41- Çetinkaya A. Perioküler Cerrahi Dışı Rehabilitasyon: Dolgu Uygulamaları. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi, 16 Kasım 2018, Antalya, Türkiye. 

42- Kurs moderatörlüğü Pelin Kaynak, Altuğ Çetinkaya. Perioküler Kozmetik Yaklaşımlar: Bo-tuli-num Tok-sin ve Dolgu Uygulamaları. TOD Beceri Aktarım Kursu 2018, 7 Ekim, İstanbul.

43- Çetinkaya A. Dolgu Maddelerinin Perioküler Gençleştirme Amaçlı Kullanımları (teorik eğitim). TOD Beceri Aktarım Kursu 2018, 7 Ekim, İstanbul.

44- Çetinkaya A, Öztürker C. Üst Orbital Oluk ve Kaş Bölgesinde Dolgu Uygulamaları, Perioküler Fonksiyonel Dolgu Uygulamaları. TOD Beceri Aktarım Kursu 2018, 7 Ekim, İstanbul. 

45- Çetinkaya A. Oküloplastik Cerrahide Multidisipliner Yaklaşımlar: Kozmetik kapak cerrahileri. TRIO 2018 toplantısı, 1-3 Haziran 2018, Çeşme, İzmir.

46- Çetinkaya A. Kaş kaldırma cerrahi teknikleri. TOD Oküloplastik Cerrahi Birimi Beceri Aktarım Laboratuvarı Kadavra Kursu. Bahçeşehir Üniversitesi 3-4 Mart 2018, İstanbul.

47- Çetinkaya A. Kaş ve alın bölgesinin estetik cerrahisi. Okülofasyal Estetik Tedaviler Paneli. TOD 36. Kış Sempozyumu, 23-25 Ocak 2015, Bursa.

48- Emel Başar, Altuğ Çetinkaya. Estetik Cerrahi Videoları Moderatörlüğü. TOD Oküloplastik Cerrahi Birimi Video Sempozyumu. 30 Mayıs-1 Haziran 2014, İstanbul.

49- Çetinkaya A. Blefaroplasti + Direkt Temporal Kaş Cerrahisi (Video Sunumu). TOD Oküloplastik Cerrahi Birimi Video Sempozyumu. 30 Mayıs-1 Haziran 2014, İstanbul.

50- Çetinkaya A. Blefaroplasti. Oküloplastik Cerrahide ipuçları ve püf noktaları paneli. TOD Bahar Sempozyumu, 23-25 Mayıs 2014, İstanbul.

51- Çetinkaya A. Kozmetik Cerrahide Doğrular ve Yanlışlar. TOD İstanbul Şubesi Gece Toplantısı. 21 Kasım 2013, İstanbul.

52- Çetinkaya A. İstanbul Üniversitesi Oküloplastik Canlı Cerrahi Günleri. Yapılan ameliyatlar: 1) Lakrimal  entübasyon + konka kırılması 2) Bilateral üst kapak blefaroplasti + indirekt kaş kaldırma. 6-7 Kasım 2010, İstanbul.

KONGRE-SEMPOZYUM BİLDİRİ SUNUMLARI

Uluslararası Kongreler

1- Cetinkaya, A. Surgical Management of Superior Sulcus Deformity Using Autologous Fat Flaps or Grafts (video presentation). ASOPRS 2019, October 10-11, San Francisco, CA, USA.

2- Cetinkaya, A. Surgical Management of Superior Sulcus Hollowing Using Autologous Fat Flaps or Grafts. ESOPRS 2019, September 13-14, Hamburg, Germany.

3- Cetinkaya, A. Plasma Exeresis in the Management of Various Oculoplastic Conditions. ASOPRS 2018, October 25-26, Chicago, IL, USA.

4- Cetinkaya, A. Periocular Applications with Plasma Exeresis Technology: Is It Worth Adding to Our Oculoplastic Practice? ESOPRS 2018, September 13-15, Bucharest, Romania.

5- Cetinkaya, A. Management of Unilateral Superior Sulcus Deformity with Dermis-Fat Graft. ESOPRS 2018, September 13-15, Bucharest, Romania.

6- Cetinkaya A. Safety of the Pelleve radiofrequency treatment in the periorbital area with ocular protection. ASOPRS 2013, November 14-15, New Orleans, LA, USA.

7- Cetinkaya A, Kulwin DR. Twenty years of bo-tuli-num tox-in on the face. AAO 2008, November 8 11, Atlanta, USA.

8- Cetinkaya A, Ababneh O, Brannan PA, Kulwin DR. Bo-tuli-num tox-in-A for the treatment of focal dystonias in an oculoplastic clinic: an average of 15 years follow-up. ESOPRS 2008, June 13-14, Lucerne, Switzerland.

9- Cetinkaya A , Ababneh O, Brannan PA, Kulwin DR. Safety and efficacy of bo-tuli-num tox-in type-a injections after an average of 14 years. American Academy of Ophthalmology-Turkish American Ophthalmology Society Meeting 2007, November 10-13, New Orleans, USA.

10- Cetinkaya A, Ababneh O, Brannan PA, Kulwin DR. Long-term efficacy and safety of bo-tuli-num tox-in injections. ARVO 2007, May 6-10, Fort Lauderdale, USA.

Ulusal Kongreler

11- Çetinkaya A. Derin üst sulkus deformitesinin tedavisinde alternative teknikler ve özgün bir cerrahi yöntem: hasta seçimi, uygulama teknikleri ve sonuçlar (poster). TOD Ulusal Kongre 2018, 13-18 Kasım, Antalya, Türkiye.

12- Çetinkaya A. Periorbital bölgede Pelleve radyofrekans uygulamasının göz açısından güvenirliği. TOD 48. Ulusal Kongresi, 5-9 Kasım 2014, Antalya.

Güncellenme Tarihi: 16.09.2021

Güncelleme Tarihi: 20.11.2023
Prof. Dr. Altuğ Çetinkaya
Editör
Prof. Dr. Altuğ Çetinkaya
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.
Prof. Dr. Altuğ ÇetinkayaProf. Dr. Altuğ ÇetinkayaGöz Hastalıkları Uzmanı
0530 279 03150530 279 0315