Prof. Dr. Altuğ ÇetinkayaMENÜRandevuRANDEVU

Oküloplastik Cerrahi

Oküloplastik Cerrahi

Oküloplastik Cerrahi Nedir?

Oküloplastik cerrahlar 4 senelik göz uzmanlığı eğitimi sonrasında göz kapağı ve gözü çevreleyen diğer dokuların fonksiyonel ve estetik rekonstrüksiyonunun (yeniden yapılandırılması) yanı sıra orbita (gözün içerisinde yerleştiği soket) ve göz yaşı kanallarını ilgilendiren hastalıklar ve cerrahiler konularında ileri düzeyde eğitim alan göz doktorlarıdır.

Oküloplastik Cerrahi Eğitiminin Sağladığı Avantajlar

Göz, kendisini çevreleyen dokularla bir bütünlük içerisinde çalışan ve bu dokularda meydana gelecek bozukluklarda çalışması / fonksiyonları etkilenen çok özel bir organdır. Göz kapağı, gözü salt korunmaktan öte, göz fonksiyonları için çok özel biçimde yapılandırılmış olan hareketli bir dokudur; ayrıca anatomik olarak da vücudun diğer kısımlarından belirgin farklılıklar göstermektedir.

Gözün kendisini değerlendirmeden (örneğin kuru göz durumu, göz yüzeyine ait bozukluklar) yapılacak tüm göz kapağı müdahaleleri, ameliyat sonrası hastanın şikayetlerini daha da arttırabilmektedir.

Göz kapağına yapılacak olan müdahalelerde esas önemli organın göz olduğunu hatırlamak ve en iyi kozmetik sonucu elde ederken, fonksiyonel açıdan gözü korumak ve olası göz patolojilerini çözümleyebilmek, oküloplastik cerrahinin sunduğu ayrıcalıklardandır.

Oküloplastik cerrahlar, aynı zamanda göz hastalıkları konusunda da uzmanlaşmış olmaları sayesinde kapak düşüklüğü, orbita hastalıkları ve göz yaşı sistemi bozukluklarının altta yatan nedenlerini araştırmada, müdahale sonrası gözde gelişebilecek olası komplikasyonları tanıma ve tedavi etmede, hem gözü hem de gözü ilgilendiren yapıları koruyacak önlemleri alma konusunda özel donanımlıdırlar.

Gözü ilgilendiren bir travma durumunda, hem gözün kendisini, hem de sıklıkla birlikte hasar gören göz yaşı sistemi ve gözü çevreleyen kemik duvarlar gibi çevre dokuların muayenesini yapabilmek, muayene neticesinde müdahale gerekliliğine ve zamanlamasına karar verebilmek, en uygun tedavi seçeneğini uygulamak ve tedavi sonrası takip becerisine sahip olmak oküloplastik cerrahların hastalarına sağladığı en önemli avantajlardandır.

Oküloplastik Cerrahi Doktorları Neler Yapar?

Oküloplastik cerrahi doktorları;

 • Göz kapağı düşüklüğünün düzeltilmesi,
 • Estetik kapak cerrahisi, göz kapağı kenarı,
 • Kirpik şekil/pozisyon bozukluklarının tamiri,
 • Çocuk ve erişkin göz yaşı kanal tıkanıklıklarının açılması,
 • Gözkapağı ve orbitadaki iyi ve kötü huylu tümörlerin çıkartılması ve kozmetik tamiri
 • Protez göz uygulamaları,
 • Tiroid hastalığına bağlı göz ve çevresinde gelişen şekil bozukluklarının düzeltilmesi,
 • Travmaya bağlı gelişen kapak kesileri,
 • Göz yaşı drenaj sistemi yırtıkları ve orbita kırıklarının onarımı yapmaktadır.

Göz çevresindeki istemsiz kasılmaların botoks enjeksiyonu ya da cerrahi yoluyla tedavi edilmeside yapılır.

Oküloplastik Cerrahi Doktorları Sadece Ameliyat mı Yaparlar?

Oküloplastik cerrahi doktorları, alanında alınan eğitim, göz kapağı ve orbitanın cerrahi gerektirmeyen hastalıklarının tanınması ve takibini de kapsamaktadır.

Oküloplastik cerrahlar, bu konudaki tecrübeleri sayesinde, blefarit (kirpik dibi iltihabı) meibomit (göz kapağındaki yağ salgılayan bezlerin rahatsızlığı) gibi durumların, göz kapağının kızarıklık ya da döküntüyle seyreden hastalıklarının ve kapağı veya orbitayı tutan enfeksiyöz ya da iltihabi durumların, lezyon/tümör/hastalıkların tanı, takip ve tedavisi; göz sulanması problemlerinin ayırıcı tanısı; göz kapağı kasılmaları, gevşek kapak sendromu, yüz felcine ve tiroide bağlı göz problemlerinin tanınması ve uygun tedavilerini yapar ve bu ve benzer durumlarda hastalıkların takip, medikal tedavi ya da cerrahi gerektirmesi konusunda hastalarını aydınlatırlar.

Oküloplastik Cerrahi Ameliyatları ve İşlemleri

Göz Kapağı Cerrahileri

 • Göz kapağı düşüklüğü (ptozis) cerrahisi,
 • Levator cerrahisi (Kapak çizgisinden yapılan cerrahi),
 • Konjonktivo-Müllerektomi (Kapağın içerisinden yapılan cerrahi),
 • Frontal askılama (Kapak kaldırıcı kasın yetersiz çalışması durumunda),
 • Göz kapağına yönelik her türlü kozmetik girişimler,
 • Göz kapağında sarkma/torbalanmaya yönelik cerrahi (Blefaroplasti),
 • Kaş düşüklüğüne yönelik cerrahiler,
 • Cilt kanserlerinin çıkartılarak fonksiyonel ve estetik olarak yeniden onarımı,
 • Kapak kenarının içe ve dışa dönmesine (entropiyon/ektropiyon) yönelik cerrahi,
 • Kirpiklerin göze doğru dönmesine (Trikiazis/Distikiazis) yönelik cerrahi,
 • Kapak göz yüzeyi arası yapışıklık-bandlara (semblefaron) yönelik cerrahi,
 • Basit kist/arpacık/iyi huylu lezyonlara yönelik işlemler,
 • Travmaya bağlı kapak kesileri, yırtık ve düzensizliklerin onarımı,
 • Doğuştan olan veya travmaya/cerrahiye bağlı gelişen kapak deformitelerinin düzeltilmesi,
 • Tiroide bağlı fazla açılmış olan kapaklara yönelik girişimler,
 • Üst kapak retraksiyonunun düzeltimi,
 • Yüz felci sonrası göz kapağı problemlerinin düzeltilerek gözün korunması,
 • Alt kapak pozisyon düzeltimi,
 • Üst kapağa altın plak yerleştirilmesi,
 • Tarsorrafi (kapakların geçici ya da kalıcı olarak birbirine dikilmesi),
 • Göz yaşı drenaj sistemine yönelik girişimler.

Çocuklarda

 • Doğuştan kanal tıkanıklığı tanısı ve cerrahi harici tedaviler,
 • Probing (sondalama),
 • Entübasyon (tüp yerleştirme),
 • Balon dakriyoplasti (Balon ile kanal genişletme).

Erişkinlerde

 • Göz yaşı kanal tıkanıklığı ameliyatı (Dakriyosistorinostomi),
 • Cam tüp implantlı konjonktivo-dakriyosistorinostomi,
 • Üst seviyedeki tıkanıklıklara yönelik girişimler (Punktoplasti/Kanaliküloplasti),
 • Göz yaşı salgısını azaltıcı Botoks uygulamaları.

Orbita (Gözün İçine Yerleştiği Soket) Cerrahisi

 • Doğumsal veya sonradan olma orbita şekil bozukluklarının düzeltilmesi,
 • Doğumsal kist / damar tümörlerinin tanısı ve tedavisi,
 • İyi ve kötü huylu orbita tümörlerinin çıkartılması,
 • Orbitadan yabancı cisim çıkartılması,
 • Tiroide bağlı göz büyümesinin düzeltilmesi (dekompresyon cerrahisi),
 • Travmaya bağlı gelişen göz çevresindeki kırıkların onarımı,
 • Optik sinir fenestrasyonu (Görme siniri üzerindeki basıncı azaltıcı işlem),
 • Gözün alınarak protez göz haline getirilmesi işlemleri,
 • Eviserasyon (göz içeriğinin alınması),
 • Enükleasyon (gözün zarfıyla beraber çıkartılması),
 • Ekzenterasyon (göz ve çevre dokuların tümünün çıkartılması),
 • Protez problemlerinde soketin düzeltilmesi/onarımı,
 • Dudak, burun mukozası ya da karın duvarından alınan nakil doku,
 • İkincil implant uygulamaları,
 • Soketin dolgu maddesi ile yükseltilmesi.

Boto*ks/Dolgu Uygulamaları

 • Göz kapağı ve çevresindeki kasılmalara yönelik uygulamalar,
 • Hemifasiyel spazm,
 • Esansiyel Blefarospazm,
 • Aşırı sulanma durumuda göz yaşı salgısını azaltmak amaçlı uygulamalar,
 • Tiroid hastalığı veya yüz felci nedeniyle tam kapanamayan üst kapağa yönelik uygulamalar,
 • Göz kapağı çevresinde kozmetik uygulamalar.
Güncelleme Tarihi: 20.11.2023
Prof. Dr. Altuğ Çetinkaya
Editör
Prof. Dr. Altuğ Çetinkaya
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.
Prof. Dr. Altuğ ÇetinkayaProf. Dr. Altuğ ÇetinkayaOküloplastik, Orbital Cerrahi
0530 279 03150530 279 0315