Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Bernardini FP, Cetinkaya A, Capris P, Rossi A, Kaynak P, Katowitz JA. Orbital and periorbital extension of congenital dacryocystoceles: suggested mechanism and management. Ophthal Plast Reconstr Surg 2016; 32:e101-4.
 1. Kılıç Müftüoğlu İ, Aydın Akova Y, Çetinkaya A. Clinical spectrum and treatment approaches in corneal burns. Turk J Ophthalmol 2015; 45:182-7.
 1. Bernardini FP, Devoto MH, Cetinkaya A, Zambelli A. Reply re: Calcium hydroxylapatite (Radiesse) for the correction of periorbital hollows, dark circles, and lower eyelid bags. Ophthal Plast Reconstr Surg 2014; 30:529-30.
 1. Devoto MH, Bernardini FP, Cetinkaya A, Zambelli A. Reply re: Calcium hydroxylapatite (Radiesse) for the correction of periorbital hollows, dark circles, and lower eyelid bags. Ophthal Plast Reconstr Surg 2014; 30:440-1.
 1. Ababneh OH, Cetinkaya A, Kulwin DR. Long-term efficacy and safety of botulinum toxin a injections to treat blepharospasm and hemifacial spasm. Clin Experiment Ophthalmol 2014; 42:254-61.
 1. Bernardini FP, Cetinkaya A, Devoto MH, Zambelli A. Calcium hydroxylapatite (Radiesse) for the correction of periorbital hollows, dark circles, and lower eyelid bags. Ophthal Plast Reconstr Surg 2014; 30:34-9.
 1. Cetinkaya A, Devoto MH. Periocular fat grafting: indications and techniques. Curr Opin Ophthalmol 2013; 24:494-9.
 1. Bernardini FP, Cetinkaya A, Zambelli A. Treatment of unilateral congenital ptosis: putting the debate to rest. Curr Opin Ophthalmol 2013; 24:484-7.
 1. Yilmaz SG, Yazici B, Cetinkaya A, Yagci A. Embolization of dural carotid-cavernous fistulas via the thrombosed superior ophthalmic vein. Ophthal Plast Reconstr Surg 2013; 29:272-6.
 1. Yazici B, Cetinkaya A, Cakirli E. Bilobed flap in the reconstruction of inferior and/or lateral periorbital defects. Ophthal Plast Reconstr Surg 2013; 29:208-14.
 1. Coban G, Cetinkaya A, Karalezli A, Donmez FY, Ozbek N. Unilateral superior ophthalmic vein thrombosis in a neonate. Ophthal Plast Reconstr Surg. 2013; 29: e154-6. doi: 10.1097/IOP.0b013e3182831f18
 1. Asena L, Akova YA, Cetinkaya A, Kucukerdonmez C. The effect of topical bevacizumab as an adjunctive therapy for corneal neovascularization. Acta Ophthalmol 2013; 91:e246-8 doi: 10.1111/j.1755-3768.2012.02540.
 1. Cetinkaya A. Update on imaging techniques in oculoplastics. Saudi J Ophthalmol 2012; 26:357-64.
 1. Cetinkaya A, Kersten RC. Reply re: Bilateral ptosis and Hering’s dependence. Ophthalmology 2012; 119: 1292-1293.
 1. Cetinkaya A, Kersten RC. Surgical outcomes in patients with bilateral ptosis and Hering’s dependence. Ophthalmology 2012; 119:376-81.
 1. Cetinkaya A, Hudak DT, Kulwin DR. Cicatricial entropion following docetaxel (taxotere) therapy. Ophthal Plast Reconstr Surg 2011 2011; 27:e113-6
 1. Gungor SG, Akova YA, Bozkurt A, Yasar U, Babaoglu MO, Cetinkaya A, Colak M. Aqueous humour penetration of moxifloxocin and gatifloxacin eye drops in different dosing regimens before phacoemulsification surgery. Br J Ophthalmol 2011; 95:1272-5.
 1. Brannan PA, Cetinkaya A, Kim AS, Palkovacs E. Solitary orbital plasmacytoma associated with chronic hepatitis c: a case report. Orbit 2009; 28:71-73.
 1. Cetinkaya A, Brannan PA. Ptosis treatment and algorithm. Curr Opin Ophthalmol 2008; 19:428-434.
 1. Cetinkaya A, Kersten RC, Brannan PA, Thiagarajah C, Kulwin DR. Intraoperative predictability of temporal artery biopsy results. Ophthal Plast Reconstr Surg 2008; 24:372-376.
 1. Cetinkaya A, Akman A, Akova YA, Take G, Bilezikci B: Ciliary body toxicity of subconjunctival suramin compared with mitomycin-c in the rabbit eye: determining the toxic concentration. Ophthalmic Res 2009; 41:91-97.
 1. Cetinkaya A, Oto S, Akman A, Akova YA. Relationship between optokinetic nystagmus response and recognition visual acuity. Eye 2008; 22:77-81.
 1. Cetinkaya A, Kersten RC. Relationship between radioactive iodine therapy for thyroid carcinoma and nasolacrimal drainage system obstruction. Ophthal Plast Reconstr Surg 2007; 23:496.
 1. Cetinkaya A, Brannan PA. What is new in the era of focal dystonia treatment? Botulinum injections and more. Curr Opinion Ophthalmol 2007; 18:424-429.
 1. Cetinkaya A, Oto S, Akova YA. Decision-making in second-eye cataract surgery: Can presence of Pulfrich phenomenon help? Eye 2007; 21:52-57.
 1. Cetinkaya A, Akova YA. Pediatric ocular acne rosacea: Long-term treatment with systemic erythromycin. Am J Ophthalmol 2006; 142:816-821.
 1. Cetinkaya A, Yilmaz G, Akova YA. Photic retinopathy after cataract surgery in diabetic patients. Retina 2006; 26:1021-1028.
 1. Akman A, Cetinkaya A, Akova YA, Ertan A. Comparison of additional intraocular pressure-lowering effects of latanoprost vs brimonidine in primary open-angle glaucoma patients with intraocular pressure uncontrolled by timolol-dorzolamide combination. Eye 2005; 19:145-151.
 1. Cetinkaya A, Akman A, Akova YA. Effects of topical brinzolomide 1% and brimonidine 0.2% on intraocular pressure after phacoemulsification. J Cataract Refract Surg 2004; 30:1736-1741.
 1. Cetinkaya A, Akova YA, Dursun D, Pelit A.Topical cyclosporine in the management of shield ulcers. Cornea 2004; 23:194-200.
 1. Yaycioglu RA, Akova YA, Kart H, Cetinkaya A, Yilmaz G, Aydin P. Posterior scleritis in psoriatic arthritis. Retina 2003; 23:717-719.
 1. Akbulut A, Tayanc E, Cetinkaya A, Akman A, Yilmaz G, Oto S, Akova YA, Aydin P, Haberal M. Results of cataract surgery in renal transplant patients. Eye 2003; 17:71-75.
 1. Cetinkaya A, Oto S, Aydin P. The impact of dark adaptation on photoscreening. JAAPOS 2002; 6:315-318.

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

 1. Gökmen O, Çetinkaya A, Yeşilırmak N, Büyüklü F. Değişken enoftalmus ile seyreden tek taraflı sessiz sinüs sendromu olgusu. Turk J Ophthalmol 2015; 45:125-7.
 1. Sızmaz S, Küçükerdönmez C, Çetinkaya A, Akova YA. A new potential cause in the development of toxic anterior segment syndrome: fibrin glue. Turk J Ophthalmol 2014; 44:280-3.
 1. Bayar SA, Akman A, Çetinkaya A, Pınarcı EY, Tekindal MA, Akova YA. Rebound tonometresi ve Goldmann applanasyon tonometresinin klinik olarak karşılaştırılması: santral kornea kalınlığının etkisi. Glokom-Katarakt 2012, 7:177-83.
 1. Kılıç İ, Akova YA, Çetinkaya A, Suveren EH, Baskın E. Lyme hastalığında periferik retinal vaskülit. Turk J Ophthalmol 2011; 41:121-4.
 1. Akar EE, Akova YA, Çetinkaya A, Bayar SA. Tüberkülozlu hastalarda göz tutulum bulguları. MN-Oftalmoloji 2010;17(4): 214-219.
 1. Çetinkaya A, Oto S, Akova YA. Elli yaş üzeri erişkinlerde anizometropinin prevelansı kırma kusurları ve demografik faktörlerle ilişkisi. MN-Oftalmoloji 2010:17;3:159-165.
 1. Çetinkaya A, Akova YA, Yılmaz G, Aygen A. Behçet hastalığı ile birlikte seyreden santral seröz koryoretinopatinin tanınması ve tedavisi. MN-Oftalmoloji Dergisi 2010;17:57-60.
 1. Çetinkaya A, Öktem Ç, Akman A, Akova YA. Topikal latanoprotost, bimatoprost ve travoprostun santral kornea kalınlığına etkileri. Glokom-Katarakt 2010;5:97-101.
 1. Aksoy S, Akova YA, Çetinkaya A, Bayar SA, Eğrilmez S. Katarakt cerrahisi sırasında uygulanan limbal gevşetici kesilerin korneal astigmatizmayı düzeltici etkisi. Glokom-Katarakt 2010;5(3):138-141.
 1. Suveren EH, Akova YA, Çetinkaya A. Desmatosel ve kornea perforasyonu gelişen iki akne rozasea olgusunda tanı ve tedavi. MN-Oftalmoloji Dergisi 2010;17(2):117-119.
 1. Çetinkaya A, Akman A, Akova YA. Plato iris sendromlu bir olgunun argon lazer iridoplasti sonrası uzun dönem takibi. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi 2008;(17)1:70-74.
 1. Çetinkaya A, Akova YA. Kimyasal travmalar ve acil tedavi yaklaşımları. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi 2006;2(42):26-31.
 1. Çetinkaya A, Akova YA. Viskoelasikler: Fiziksel ve kimyasal özellikleri, klinik kullanımları ve komplikasyonları. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi 2005;14:69-80.
 1. Gedik Ş, Çetinkaya A, Akman A, Akova YA. Saydam korneal fakoemülsifikasyonda hidrofilik intraoküler lenslerle (Bioacryl) kısa dönem klinik sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2003; 33:617-621.
 1. Yaycıoğlu R, Akova Y, Çetinkaya A, Yılmaz G. İki olgu sebebiyle arka sklerit tanısında indosiyanin yeşili anjiografi. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2003 33,210-215.
 1. Çetinkaya A, Akman A, Akova YA. Hidrofilik akrilik intraoküler lens yerleştirilmiş gözlerde pupiller dilatasyonun kamaşma testi sonuçlarına etkisi. MN-Oftalmoloji Dergisi 2003; 10:219-222.