Üyelikler

ÜYE OLUNAN MESLEKİ KURULUŞLAR

 

ASOPRS-American Society of Ophthalmic Plastic Reconstructive Surgery   2011

ESOPRS- European Society of Ophthalmic Plastic Reconstructive Surgery 2009

Cincinnati Society of Ophthalmology 2006

AAO-American Academy of Ophthalmology 2006

TCOD-Türki Cumhuriyetler Oftalmoloji Derneği 2000

TTB-Türk Tabipler Birliği 2000

TOD-Türk Oftalmoloji Derneği 2000