Çocuklarda göz sulanması pek çok nedenle olabilir. Aniden başlayan ve tek gözde olan sulanmalarda hemen yabancı cisim olasılığı akla gelmeli ve göz detaylıca incelenmelidir. Her iki gözde kaşıntı, kızarıklık, çok ovuşturma ile seyreden durumlarda allerji araştırılmalıdır. Detaylı bir mikroskopik göz muayenesi bu konuda yol göstericidir. Bebeklerde doğuştan itibaren olan sulanma ve çapaklanma durumlarında ise kapaklarda içe dönme, kirpik batması ekarte edildiğinde altta yatan en sık neden kanal tıkanıklığı olmaktadır ve her 2 durumda da oküloplastik cerrahi eğitimi almış bir göz doktorunun muayenesi gereklidir.

Yabancı cisim veya göz yüzeyinde çizilme varlığında hemen yabancı cisim çıkartılmalı, gözün kornea denilen tabakasında kalıcı hasar kalmaması ve infeksiyon gelişmemesi için uygun tedaviler verilmelidir. Bebek 6 aylık olduktan sonra oluşan kızarıklık ve sulanmalarda kapak muayenesi ile allerjinin varlığı tespit edilirse uygun damlalarla, gerekirse ilave şuruplarla göz allerjisinin tedavisi yapılabilir. Allerji kökünden kazınabilen bir hastalık değildir, ayrıca çoğu zaman rahatsızlık vermeyecek kadar sakinidir; bu nedenle allerjinin azdığı ve rahatsızlık verdiği belirli dönemlerde tekrarlanan tedaviler gerekli olabilmektedir. Bazı durumlarda ise allerji o kadar şiddetli olur ki görme fonksiyonu dahi etkilenebilir. Bu durumlarda oküloplastik kapak cerrahisi gerekli olabilmektedir. Yine kapak anomalileri, kirpik batması, kapağın göze tam etmemesi gibi durumlar kapak cerrahisi gerektirebilmektedir.

Bebeklerde doğumdan itibaren görülen aşırı sulanmanın en sık nedeni doğuştan kanal tıkanıklığıdır. Bu durum %10-15 bebekte izlenir ve büyük çoğunluğu ilk sene içerisinde düzelir. Ancak, bu durum sıklıkla düzelir diye göz muayenesini geciktirmemek gereklidir. Doğuştan göz tansiyonu başta olmak üzere bazı göz rahatsızlıkları durumunda da gözde aşırı sulanma olabilir, o nedenle bebeklerde sulanma olduğunda direkt kanal tıkanıklığı tanısı konulmadan önce iyi bir göz muayenesi şarttır. Oküloplastik cerahi eğitimi almış olan bir göz doktoru öncelikle tüm diğer göz bulgularını değerlendirecek ve kanal tıkanıklığı tanısı koyduktan sonra size uygun masajı, kese temizliğini öğretecek; gerekli durumlarda geçici antibiyotik damlalar ve kapak hijyeni teknikleri ile süreci atlatmanıza destek olacaktır. Kanalın bu tedavilerle açılmadığı durumlarda müdahale yaşı 1-1,5 yaş arasıdır. Sulanma ve çapaklanmanın şiddetine göre belirli aralıklarla muayene sonucunda doktorunuz ameliyat zamanlamasına karar verecektir. Genellikle ilk girişim başarı şansının en yüksek olduğu 1,5 yaşa kadar planlanır ve 5-10 dakika süren basit bir sondalama işlemi ile hemen her bebekte bu durum düzelir. Daha ileri yaşlarda başvuran ya da sondalama ile sonuç alınamayan durumlarda tüp takılması gündeme gelir. Bu işlemle de başarı oranı oldukça yüksektir.

Çocuklarda göz sulanması çoğu zaman masum ve tedavi edilebilir durumlardan kaynaklansa da bazen göz sağlığını kalıcı olarak tehdit edebilen ciddi durumlardan kaynaklanabildiği için ilk fırsatta iyi bir oküloplastik muayene yaptırmak önemlidir.