OKÜLOPLASTİK CERRAHİ EĞİTİMİNİN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR NELERDİR?

Göz, kendisini çevreleyen dokularla bir bütünlük içerisinde çalışan ve bu dokularda meydana gelecek bozukluklarda çalışması/fonksiyonları etkilenen çok özel bir organdır. Göz kapağı, gözü salt korunmaktan öte, göz fonksiyonları için çok özel biçimde yapılandırılmış olan hareketli bir dokudur; ayrıca anatomik olarak da vücudun diğer kısımlarından belirgin farklılıklar gösterir.

Gözün kendisini değerlendirmeden (örneğin kuru göz durumu, göz yüzeyine ait bozukluklar) yapılacak tüm göz kapağı müdahaleleri, ameliyat sonrası hastanın şikayetlerini daha da arttırabilmektedir. Göz kapağına yapılacak olan müdahalelerde esas önemli organın göz olduğunu hatırlamak ve en iyi kozmetik sonucu elde ederken, fonksiyonel açıdan gözü korumak ve olası göz patolojilerini çözümleyebilmek, oküloplastik cerrahinin sunduğu ayrıcalıklardandır.

Oküloplastik cerrahlar, aynı zamanda göz hastalıkları konusunda da uzmanlaşmış olmaları sayesinde kapak düşüklüğü, orbita hastalıkları ve göz yaşı sistemi bozukluklarının altta yatan nedenlerini araştırmada, müdahale sonrası gözde gelişebilecek olası komplikasyonları tanıma ve tedavi etmede, hem gözü hem de gözü ilgilendiren yapıları koruyacak önlemleri alma konusunda özel donanımlıdırlar. Gözü ilgilendiren bir travma durumunda, hem gözün kendisini, hem de sıklıkla birlikte hasar gören göz yaşı sistemi ve gözü çevreleyen kemik duvarlar gibi çevre dokuların muayenesini yapabilmek, muayene neticesinde müdahale gerekliliğine ve zamanlamasına karar verebilmek, en uygun tedavi seçeneğini uygulamak ve tedavi sonrası takip becerisine sahip olmak oküloplastik cerrahların hastalarına sağladığı en önemli avantajlardandır.