OKÜLOPLASTİK CERRAH KİMDİR NELERLE UĞRAŞIR?

OKULOPLASTIK CERRAH KIMDIR NELERLE UGRASIR

Oküloplastik cerrahi, göz kapağı, gözyaşı kanalı, orbita (gözü çevreleyen kemik ve yumuşak dokuları içeren alan) gibi gözün çevre dokularını ilgilendiren bozuklukların düzeltilmesini ile ilgilenir.

Oküloplastik cerrah, dört senelik yoğun bir ihtisas programı sonrası göz hastalıkları alanında uzmanlık aldıktan sonra, 1 ya da 2 senelik üst ihtisas eğitimi ile bu alanda yetkinlik kazanır.

Oküloplastik girişimler içerisinde en sık uygulanan cerrahiler arasında göz kapağı düşüklüğü ve torbalarının giderilmesi, kaş-kapak yapı ve şekil bozukluklarının düzeltilmesi, gözyaşı boşaltım sistemi problemlerinin giderilmesi, kapak ve çevresindeki iyi ve kötü huylu tümör ve kistlerin uzaklaştırılması ve onarımı, protez göz uygulamaları, göz etrafındaki travmalara bağlı yumuşak doku zedelenmeleri ya da kemik kırıklarının onarımı, orbita tümörlerinin çıkartılması yer almaktadır. Ayrıca kozmetik amaçlı ya da istemsiz kasılmaları gidermeye yönelik Botox enjeksiyonları ve kozmetik dolgu maddesi uygulamaları oküloplastik cerrahinin konuları arasındadır.

Kliniğimizde uygulanan cerrahiler:

Kaş-Kapak Cerrahileri:
Üst kapak düşüklüğünün (ptozis) düzeltimi
Doğuştan düşük kapakların tedavisi
Alt ve üst kapaktaklardaki cilt sarkması, torbalanmanın giderilmesi (Blefaroplasti)
İçe dönük (entropiyon) veya dışa dönük (ektropiyon) kapakların düzeltilmesi
Kirpik problemlerinin düzeltilmesi
Kaş düşüküğünün düzeltilmesi
Yüz felcine bağlı şekil bozukluklarının düzeltilmesi
Kapak kitlelerinin/cilt kanserinin çıkartılması ve kozmetik/fonksiyonel onarımı
Göz etrafındaki tüm şekil bozukluklarının (travmatik ya da doğumsal) düzeltilmesi

Aşırı sulanmaya yönelik işlemler:
Göz yaşı kanal tıkanıklığının düzeltilmesi
Bebek-çocuklarda doğuştan gelen kanal tıkanıklıkların düzeltilmesi
Punktum ya da kanalikül tıkanıklıklarının düzeltilmesi
Göz yaşı bezindeki sarkmanın düzeltilmesi (dakriyoadenopeksi)
Aşırı gözyaşı salgısı durumunda gözyaşı bezine BTX uygulaması

Orbita (gözün içinde yer aldığı yuva) cerrahileri:
Tanısal kitle biyopsisi
Tümör çıkartılması
Tiroid oftalmopatiye bağlı şekil ve fonksiyon bozukluklarının giderilmesi

Travma cerrahisi
Goz etrafındaki cilt kesilerinin onarılmasi, doku kaybının tamiri
Kapağın tam kat kesilerinin onarımı
Gözyaşı boşaltım sistemi yaralanmalarının tamiri
Gözküresi etrafındaki kemik kırıklarının tamiri

Hareketli göz protezi uygulamaları:
Eviserasyon (gözün içeriğinin alınması)
Enükleasyon (gözün kasları hariç tümünün alınması)
Ekzenterasyon (gözün etraf dokularla birlikte alınması)

Diğer:
BOTOX uygulamaları
İstemsiz kasılmaları (spazm) gidermeye yönelik
Kozmetik amaçlı
Göz çevresi kırışıklarını gidermeye yönelik
Kaş yükseltmek amaçlı
Kozmetik dolgu maddesi uygulamaları
Radyofrekans tedavisi
Gözçevresi çizgilenme ve morluklara yönelik cerrahi dışı girişimler