• info@altugcetinkaya.com.tr

  • 0530 279 03 15

  • 0312 557 90 18

OKÜLOPLASTİK CERRAHİ NEDİR?

Oküloplastik cerrahlar 4 senelik göz uzmanlığı eğitimi sonrasında göz kapağı ve gözü çevreleyen diğer dokuların fonksiyonel ve estetik rekonstrüksiyonunun (yeniden yapılandırılması) yanı sıra orbita (gözün içerisinde yerleştiği soket) ve göz yaşı kanallarını ilgilendiren hastalıklar ve cerrahiler konularında ileri düzeyde eğitim alan göz doktorlarıdır.

Oküloplastik cerrahinin konuları arasında göz kapağı düşüklüğünün düzeltilmesi, estetik kapak cerrahisi, göz kapağı kenarı ve kirpik şekil/pozisyon bozukluklarının tamiri, çocuk ve erişkin göz yaşı kanal tıkanıklıklarının açılması, gözkapağı ve orbitadaki iyi ve kötü huylu tümörlerin çıkartılması ve kozmetik tamiri, protez göz uygulamaları, tiroid hastalığına bağlı göz ve çevresinde gelişen şekil bozukluklarının düzeltilmesi, travmaya bağlı gelişen kapak kesileri, göz yaşı drenaj sistemi yırtıkları ve orbita kırıklarının onarımı ve ayrıca göz çevresindeki istemsiz kasılmaların botoks enjeksiyonu ya da cerrahi yoluyla tedavi edilmesi sayılabilir.

 

OKÜLOPLASTİK CERRAHİ EĞİTİMİNİN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR NELERDİR?

Göz, kendisini çevreleyen dokularla bir bütünlük içerisinde çalışan ve bu dokularda meydana gelecek bozukluklarda çalışması/fonksiyonları etkilenen çok özel bir organdır. Göz kapağı, gözü salt korunmaktan öte, göz fonksiyonları için çok özel biçimde yapılandırılmış olan hareketli bir dokudur; ayrıca anatomik olarak da vücudun diğer kısımlarından belirgin farklılıklar gösterir.

Gözün kendisini değerlendirmeden (örneğin kuru göz durumu, göz yüzeyine ait bozukluklar) yapılacak tüm göz kapağı müdahaleleri, ameliyat sonrası hastanın şikayetlerini daha da arttırabilmektedir. Göz kapağına yapılacak olan müdahalelerde esas önemli organın göz olduğunu hatırlamak ve en iyi kozmetik sonucu elde ederken, fonksiyonel açıdan gözü korumak ve olası göz patolojilerini çözümleyebilmek, oküloplastik cerrahinin sunduğu ayrıcalıklardandır.

Oküloplastik cerrahlar, aynı zamanda göz hastalıkları konusunda da uzmanlaşmış olmaları sayesinde kapak düşüklüğü, orbita hastalıkları ve göz yaşı sistemi bozukluklarının altta yatan nedenlerini araştırmada, müdahale sonrası gözde gelişebilecek olası komplikasyonları tanıma ve tedavi etmede, hem gözü hem de gözü ilgilendiren yapıları koruyacak önlemleri alma konusunda özel donanımlıdırlar. Gözü ilgilendiren bir travma durumunda, hem gözün kendisini, hem de sıklıkla birlikte hasar gören göz yaşı sistemi ve gözü çevreleyen kemik duvarlar gibi çevre dokuların muayenesini yapabilmek, muayene neticesinde müdahale gerekliliğine ve zamanlamasına karar verebilmek, en uygun tedavi seçeneğini uygulamak ve tedavi sonrası takip becerisine sahip olmak oküloplastik cerrahların hastalarına sağladığı en önemli avantajlardandır.

OKÜLOPLASTİK CERRAHLAR SADECE AMELİYAT MI YAPARLAR?

Oküloplastik cerrahi alanında alınan eğitim, göz kapağı ve orbitanın cerrahi gerektirmeyen  hastalıklarının tanınması ve takibini de kapsamaktadır. Oküloplastik cerrahlar, bu konudaki tecrübeleri sayesinde, blefarit (kirpik dibi iltihabı), meibomit (göz kapağındaki yağ salgılayan bezlerin rahatsızlığı) gibi durumların, göz kapağının kızarıklık ya da döküntüyle seyreden hastalıklarının ve kapağı veya orbitayı tutan enfeksiyöz ya da iltihabi durumların, lezyon/tümör/hastalıkların tanı, takip ve tedavisi; göz sulanması problemlerinin ayırıcı tanısı; göz kapağı kasılmaları, gevşek kapak sendromu, yüz felcine ve tiroide bağlı göz problemlerinin tanınması ve uygun tedavilerini yapar ve bu ve benzer durumlarda hastalıkların takip, medikal tedavi ya da cerrahi gerektirmesi konusunda hastalarını aydınlatırlar.

 

OKÜLOPLASTİK CERRAHİ AMELİYAT VE İŞLEMLERİ

Göz kapağı cerrahileri

Göz kapağı düşüklüğü (ptozis) cerrahisi
Levator cerrahisi (Kapak çizgisinden yapılan cerrahi)
Konjonktivo-Müllerektomi (Kapağın içerisinden yapılan cerrahi)
Frontal askılama (Kapak kaldırıcı kasın yetersiz çalışması durumunda)
Göz kapağına yönelik her türlü kozmetik girişimler
Göz kapağında sarkma/torbalanmaya yönelik cerrahi (Blefaroplasti)
Kaş düşüklüğüne yönelik cerrahiler
Cilt kanserlerinin çıkartılarak fonksiyonel ve estetik olarak yeniden onarımı
Kapak kenarının içe ve dışa dönmesine (entropiyon/ektropiyon) yönelik cerrahi
Kirpiklerin göze doğru dönmesine (Trikiazis/Distikiazis) yönelik cerrahi
Kapak göz yüzeyi arası yapışıklık-bandlara (semblefaron) yönelik cerrahi
Basit kist/arpacık/iyi huylu lezyonlara yönelik işlemler
Travmaya bağlı kapak kesileri, yırtık ve düzensizliklerin onarımı
Doğuştan olan veya travmaya/cerrahiye bağlı gelişen kapak deformitelerinin düzeltilmesi
Tiroide bağlı fazla açılmış olan kapaklara yönelik girişimler
Üst kapak retraksiyonunun düzeltimi
Cerrahi ile
Dolgu maddesi veya Botoks ile
Alt kapak retraksiyonunu düzeltimi
Damak veya dudaktan nakil doku ile
Sentetik nakil doku ile
Yüz felci sonrası göz kapağı problemlerinin düzeltilerek gözün korunması
Alt kapak pozisyon düzeltimi
Üst kapağa altın plak yerleştirilmesi
Tarsorrafi (kapakların geçici ya da kalıcı olarak birbirine dikilmesi)
Göz yaşı drenaj sistemine yönelik girişimler

             Çocuklarda
Doğuştan kanal tıkanıklığı tanısı ve cerrahi harici tedaviler
Probing (sondalama)
Entübasyon (tüp yerleştirme)
Balon dakriyoplasti (Balon ile kanal genişletme)

            Erişkinlerde
Göz yaşı kanal tıkanıklığı ameliyatı (Dakriyosistorinostomi)
Cam tüp implantlı konjonktivo-dakriyosistorinostomi
Üst seviyedeki tıkanıklıklara yönelik girişimler (Punktoplasti/Kanaliküloplasti)
Göz yaşı salgısını azaltıcı Botoks uygulamaları
 

Orbita (gözün içine yerleştiği soket) cerrahisi
Doğumsal veya sonradan olma orbita şekil bozukluklarının düzeltilmesi
Doğumsal kist / damar tümörlerinin tanısı ve tedavisi
İyi ve kötü huylu orbita tümörlerinin çıkartılması
Orbitadan yabancı cisim çıkartılması
Tiroide bağlı göz büyümesinin düzeltilmesi (dekompresyon cerrahisi)
Travmaya bağlı gelişen göz çevresindeki kırıkların onarımı
Optik sinir fenestrasyonu (Görme siniri üzerindeki basıncı azaltıcı işlem)
Gözün alınarak protez göz haline getirilmesi işlemleri
Eviserasyon (göz içeriğinin alınması)
Enükleasyon (gözün zarfıyla beraber çıkartılması)
Ekzenterasyon (göz ve çevre dokuların tümünün çıkartılması)
Protez problemlerinde soketin düzeltilmesi/onarımı
Dudak, burun mukozası ya da karın duvarından alınan nakil doku
İkincil implant uygulamaları
Soketin dolgu maddesi ile yükseltilmesi

Botoks/Dolgu uygulamaları
Göz kapağı ve çevresindeki kasılmalara yönelik uygulamalar
Hemifasiyel spazm
Esansiyel Blefarospazm
Aşırı sulanma durumuda göz yaşı salgısını azaltmak amaçlı uygulamalar
Tiroid hastalığı veya yüz felci nedeniyle tam kapanamayan üst kapağa yönelik uygulamalar
 Göz kapağı çevresinde kozmetik uygulamalar

OKÜLOPLASTİK CERRAH KİMDİR NELERLE UĞRAŞIR?

OKULOPLASTIK CERRAH KIMDIR NELERLE UGRASIR

Oküloplastik cerrahi, göz kapağı, gözyaşı kanalı, orbita (gözü çevreleyen kemik ve yumuşak dokuları içeren alan) gibi gözün çevre dokularını ilgilendiren bozuklukların düzeltilmesini ile ilgilenir.

Oküloplastik cerrah, dört senelik yoğun bir ihtisas programı sonrası göz hastalıkları alanında uzmanlık aldıktan sonra, 1 ya da 2 senelik üst ihtisas eğitimi ile bu alanda yetkinlik kazanır.

Oküloplastik girişimler içerisinde en sık uygulanan cerrahiler arasında göz kapağı düşüklüğü ve torbalarının giderilmesi, kaş-kapak yapı ve şekil bozukluklarının düzeltilmesi, gözyaşı boşaltım sistemi problemlerinin giderilmesi, kapak ve çevresindeki iyi ve kötü huylu tümör ve kistlerin uzaklaştırılması ve onarımı, protez göz uygulamaları, göz etrafındaki travmalara bağlı yumuşak doku zedelenmeleri ya da kemik kırıklarının onarımı, orbita tümörlerinin çıkartılması yer almaktadır. Ayrıca kozmetik amaçlı ya da istemsiz kasılmaları gidermeye yönelik Botox enjeksiyonları ve kozmetik dolgu maddesi uygulamaları oküloplastik cerrahinin konuları arasındadır.

Kliniğimizde uygulanan cerrahiler:

Kaş-Kapak Cerrahileri:
Üst kapak düşüklüğünün (ptozis) düzeltimi
Doğuştan düşük kapakların tedavisi
Alt ve üst kapaktaklardaki cilt sarkması, torbalanmanın giderilmesi (Blefaroplasti)
İçe dönük (entropiyon) veya dışa dönük (ektropiyon) kapakların düzeltilmesi
Kirpik problemlerinin düzeltilmesi
Kaş düşüküğünün düzeltilmesi
Yüz felcine bağlı şekil bozukluklarının düzeltilmesi
Kapak kitlelerinin/cilt kanserinin çıkartılması ve kozmetik/fonksiyonel onarımı
Göz etrafındaki tüm şekil bozukluklarının (travmatik ya da doğumsal) düzeltilmesi

Aşırı sulanmaya yönelik işlemler:
Göz yaşı kanal tıkanıklığının düzeltilmesi
Bebek-çocuklarda doğuştan gelen kanal tıkanıklıkların düzeltilmesi
Punktum ya da kanalikül tıkanıklıklarının düzeltilmesi
Göz yaşı bezindeki sarkmanın düzeltilmesi (dakriyoadenopeksi)
Aşırı gözyaşı salgısı durumunda gözyaşı bezine BTX uygulaması

Orbita (gözün içinde yer aldığı yuva) cerrahileri:
Tanısal kitle biyopsisi
Tümör çıkartılması
Tiroid oftalmopatiye bağlı şekil ve fonksiyon bozukluklarının giderilmesi

Travma cerrahisi
Goz etrafındaki cilt kesilerinin onarılmasi, doku kaybının tamiri
Kapağın tam kat kesilerinin onarımı
Gözyaşı boşaltım sistemi yaralanmalarının tamiri
Gözküresi etrafındaki kemik kırıklarının tamiri

Hareketli göz protezi uygulamaları:
Eviserasyon (gözün içeriğinin alınması)
Enükleasyon (gözün kasları hariç tümünün alınması)
Ekzenterasyon (gözün etraf dokularla birlikte alınması)

Diğer:
BOTOX uygulamaları
İstemsiz kasılmaları (spazm) gidermeye yönelik
Kozmetik amaçlı
Göz çevresi kırışıklarını gidermeye yönelik
Kaş yükseltmek amaçlı
Kozmetik dolgu maddesi uygulamaları
Radyofrekans tedavisi
Gözçevresi çizgilenme ve morluklara yönelik cerrahi dışı girişimler

www.altugcetinkaya.com.tr web sitesi ve tedavi yazıları bilgilendirme amaçlı yapılmıştır. Yasal konularda info@altugcetinkaya.com.tr ye mail atabilirsiniz.
toggle